Steeds meer Nederlanders studeren in België

Steeds meer Nederlanders studeren in België

Dat studeren in Nederland duur is, is nu wel duidelijk. En het gaat alleen maar duurder worden met het nieuwe leenstelsel. Voor België heeft dit grote gevolgen. Steeds meer Nederlandse studenten vertrekken naar onze zuiderburen. 

Op dit moment is het aantal studerende Nederlanders in België al groot, maar dit aantal zal de komende tijd alleen maar toe gaan nemen. Daar is namelijk niet alleen het collegegeld een stuk minder, ook de kosten van het levensonderhoud liggen lager. Op de Universiteit Antwerpen is om deze reden al tien procent van de studenten afkomstig uit Nederland.

In België maken ze zich zorgen om deze ontwikkeling, er is namelijk niet genoeg plaats voor al die extra studenten. De collegezalen zitten nu al overvol en op deze manier zal de kwaliteit van het onderwijs er onder gaan leiden. Toch is het wel heel aantrekkelijk. Zelfs nadat volgend jaar het collegegeld wordt verhoogd, is studeren in België nog steeds ongeveer de helft goedkoper.

Toch is het maar de vraag of het uiteindelijk wel zin heeft om naar België te gaan. Het blijkt namelijk zo te zijn dat het slagingspercentage van Nederlanders veel lager ligt op deze universiteiten dan dat van de Belgen. Er bestaat dus de kans dat je langer over je studie zult doen.

Fotocredits:
HP de tijd

Share This