Hoger jeugdloon?

Hoger jeugdloon?

Heel wat jongeren hebben een baantje naast hun studie. Niet zo gek, want ze hebben toch geld nodig om alles te kunnen bepalen. Er is een minimum opgesteld voor dit jeugdloon om te voorkomen dat jongeren te weinig verdienen. Maar moet dit jeugdloon omhoog, of is het juist wel goed dat het minimum wat lager ligt? 

De basisbeurs is afgeschaft waardoor studenten hard moeten werken om genoeg geld te hebben om hun studie te bekostigen. Een groot deel van de studenten heeft dan ook een baantje naast hun studie. Alleen de vraag is of ze daar wel genoeg geld mee verdienen.

Minimumloon

Een minimum is nodig om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van jongeren die graag willen werken. Zij hebben immers ook recht op een goed salaris. Maar hoe hoog is een goed salaris? Is het minimumloon wel hoog genoeg? Of hebben jongeren eigenlijk recht op een hoger jeugdloon?

Verhoging jeugdloon

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het verhogen van het jeugdloon. Zij vinden dat dit loon meer gelijk moet worden getrokken met het minimunloon voor volwassenen. In vergelijking met het buitenland ligt het jeudloon in Nederland volgens de ministers erg laag.

Verstoring arbeidsmarkt

Het Centraal Planbureau is het hier niet helemaal mee eens. Zij waarschuwen juist omdat verhogen van het jeudloon wel eens zou kunnen leiden tot verstoring van de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder jongeren is relatief laag in ons land en dat zou volgens het CPB komen door het jeugdloon. Wanneer de lonen omhoog gaan, zou de werkgelegenheid wel eens af kunnen nemen. Een laag loon zou jongeren bovendien prikkelen hun studie af te ronden. Tenslotte kunnen ze alleen meer gaan verdienen als ze hoger zijn opgeleid. We moeten dan ook voorkomen dat meer jongeren stoppen met studeren omdat ze genoeg geld kunnen verdienen met het werk dat ze al op jonge leeftijd doen.

Fotocredits:
Univers Online 

Share This