Eigen risico in 2016

Eigen risico in 2016

De decembermaand zit er aan te komen en dat betekent dat we weer kritisch naar onze zorgverzekering moeten kijken. Tenslotte is het heel verstandig om ieder jaar te vergelijken zodat je zeker weet dat je goed zit. Het eigen risico is echter bij alle verzekeraars even hoog. Hoeveel bedraagt dit eigen risico in 2016? En wat valt hier allemaal onder?

Hoogte eigen risico

Het eigen risico is in 2008 ingevoerd. Het ging toen nog om een bedrag van 150 euro. De afgelopen jaren is de hoogte hiervan steeds een beetje gestegen. In 2016 zul je een maximaal eigen risico van 385 euro hebben, een tientje meer dan het afgelopen jaar.

Uitzonderingen

Het eigen risico is een bedrag dat je moet betalen wanneer je gebruik maakt van zorg in Nederland. Komen de zorgkosten hoger uit, dan betaalt je verzekeraar. Het eigen risico geldt echter niet voor alle soorten zorg, sommige dingen zijn uitgesloten en worden direct door de verzekeraar betaald. Dat geldt voor de volgende uitzonderingen:

  • Huisarts
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Wijkverpleging
  • Onderzoek bij verhoogd risico op hart- en vaatziekten
  • Ketenzorg (meerdere zorgaanbieders die samenwerken)
  • Zorg voor kinderen onder de achttien
  • Bruikleen van hulpmiddelen uit de thuiszorg
  • Nacontroles en reiskosten voor orgaandonatie

Hiernaast kun je nog kiezen voor aanvullende verzekeringen. Wanneer je kosten maakt binnen deze aanvullende verzekering, gaat dit niet van je eigen risico af.

Extra kosten

Dan zijn er nog extra kosten die je hier bovenop betaalt. Het gaat om een eigen bijdrage die je ook moet betalen wanneer je al over het bedrag van je eigen risico heen bent. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde hulpmiddelen, sommige geneesmiddelen en zittend vervoer.

Eigen risico verhogen

Je kunt er ook voor kiezen om je eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro. Hoe hoger je eigen risico is, hoe lager je maandelijkse premie. Wanneer je weinig zorg nodig hebt, kun je zo veel geld besparen. Je moet het eigen risico natuurlijk wel kunnen betalen wanneer er wel een keer iets is.

Fotocredits:
Pixabay

Share This